Θρακιώτικο Πανηγύρι στην Παραδημή Κομοτηνής

171

Θρακιώτικο Πανηγύρι στην Παραδημή Κομοτηνής το Σάββατο 20 Μαΐου 2023 διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Παραδημήςμε τους Θρακόμελο.