Ημέρα Φορεσιάς και Παράδοσης στον Έμπωνα Ρόδου

18

Ημέρα Φορεσιάς και Παράδοσης στον Έμπωνα Ρόδου το Σάββατο 13 Ιουλίου 2024