Γλέντι στο Παλαιοκάτουνο Άρτας

54

Γλέντι στο Παλαιοκάτουνο Άρτας το Σάββατο 18 Φεβρουαρίου 2023 διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Παλαιοκατούνου με τους: Κώστα Σκανδάλη και Αποστόλη Μετσοβίτη.