Γλέντι στο Νέο Πετρίτσι Σερρών

47

Γλέντι στο Νέο Πετρίτσι Σερρών το Σάββατο 2 Ιουλίου 2022 διοργανώνει ο σύλλογος Σταρτσοβιτων & Φίλων “Ο Άγιος Μηνάς” με τους : Αφοί Μαλαμα και Ηλίας Δημανος.