Γλέντι στον Άγιο Πρόδρομο Χαλκιδικής

56

Γλέντι στον Άγιο Πρόδρομο Χαλκιδικής το Σάββατο 22 Οκτωβρίου 2022 διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πολυγύρου.