Γλέντι στις Μέλαμπες Ρεθύμνου

311

Γλέντι στις Μέλαμπες Ρεθύμνου την Κυριακή 16 Απριλίου 2023 (Κυριακή του Πάσχα) διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μέλαμπων στην αίθουσα του πολιτιστικού συλλόγου με τον Γρηγόρη Σαμολη.