Γλέντι στην Κοζάνη

75

Γλέντι στην Κοζάνη την Κυριακή 12 Φεβρουαρίου 2023 διοργανώνει ο Σύλλογος Γρεβενιωτων Κοζάνης στο Dufas Deluxe Music Hall.