Γλέντι στην Κατερίνη

15

Γλέντι στην Κατερίνη το Σάββατο 28 Ιανουαρίου 2023 διοργανώνει η Θρακική Εστία Κατερίνης στο κέντρο Πιερίδα Palace με τους : Λίτσα Ουλιανουδη, Νίκο Ζαπαρτα, Βαγγέλη Παπαναστασίου, Νίκο Μποζογλου, Βαγγέλη Κατσουλιδη και Δημήτρη Μπουζαμανη.