Γλέντι στην Άρτα

109

Γλέντι στην Άρτα την Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου 2022 στο καφέ Βυζάντιο με τους: Διαλεχτή, Στέφανο Μαργώνη και στο κλαρίνο ο Δημήτρης Λαμπάκης.