Γιορτή Ψημένης Ρακής στα Κατάπολα Αμοργού

144

Γιορτή Ψημένης Ρακής στα Κατάπολα Αμοργού την Τετάρτη 26 Ιουλίου 2023