Γιορτή Καρπουζιού στο Λεσίνι Αιτωλοακαρνανίας

326

Γιορτή Καρπουζιού στο Λεσίνι Αιτωλοακαρνανίας το Σάββατο 19 Αυγούστου 2023