Γιορτή Καλαμποκιού στο Βαλτερό Σερρών

132

Γιορτή Καλαμποκιού στο Βαλτερό Σερρών την Κυριακή 16 Ιουλίου 2023